TEORETISKE FAG

Hver dag arbejdes 2 timer med et pædagogisk/kuturelt/filosofisk/socialfagligt emne i perioder af en eller flere ugers varighed.
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, fælles studium, gruppearbejde og fremlæggelse af opgaver i fællesskab eller enkeltvis.

Emnerne kan være:

Pædagogik:
Barnets opdragelse fra åndsvidenskabens synspunkt. Det lille barn, efterligning og forbillede. Skolebarnet. Specialpædagogik. Børn med særlige vanskeligheder. Pædagogiske ideer og metoder. Børnetegninger. Eventyr. Leg.

Filosofi og åndsvidenskab:
Legeme – sjæl – ånd. Udvikling af sjælelige og åndelige evner. “Frihedens filosofi”. Antroposofi. Rudolf Steiners biografi. Baggrunden for årstidsfester. Samfundsfag. Verdensudviklingen. 

Menneskekundskab, psykologi:
Almen menneskekundskab, sanselære, anatomi og fysiologi, embryologi, mennesket som procesvæsen, sundhed og sygdom, og syvårsperioderne i menneskelivet.

Socialfag:
Ledelse, samarbejde, organisation og økonomi. Jura. Hvordan drives et dagtilbud?

Endvidere undervises i biodynamisk landbrug, ernæring og madlavning. 

Der forekommer variation i temaerne fra år til år.

3 ÅRIG UDDANNELSE

Praktik i 4 perioder.

Undervisningen er dagligt
delt op i 3 afsnit,
således at man fortrinsvis har
teoretiske fag om morgenen,
kunstneriske midt på dagen og
håndværk og metodiske fag
om eftermiddagen.
Studiet afsluttes med speciale.

Aktuelle links:
TEORETISKE FAG
KUNSTNERISKE FAG
METODISKE FAG
PRAKTIKKEN

Uddannelsen svarer til
180 ECTS-point,
men har ikke "ECTS-label".