RUDOLF STEINER

Rudolf Steiner (1861 – 1925), der var åndsforsker og naturvidenskabsmand, har givet impulser til videreudvikling af de fleste af livets vigtige områder, f.eks. kunst, arkitektur, biodynamisk landbrug, medicin, samfundsliv, pædagogik og helsepædagogik (pædagogik for hæmmede). 
Desuden har han udviklet eurytmien, der er en ny bevægelseskunst.Rudolf Steiner kaldte sin livsvisdom for antroposofi (antropos = menneske; sophia = visdom).
Antroposofien har Rudolf Steiner beskrevet i knap 6000 foredrag og i ca. 20 grundbøger.

Rudolf Steiner har i sine foredrag, som er blevet nedskrevet, og i sine grundbøger givet et billede af, hvorledes mennesket er opbygget og har udviklet sig gennem tiderne. 
Det er et udvidet menneskebillede, som tager ikke blot det fysiske, men også det sjælelige og det åndelige i mennesket i betragtning.

I selvbiografien Mit levnedsløb kan man læse om, hvordan den åndelige verden var en realitet for Rudolf Steiner allerede i barndommen:
”Jeg var lige så sikker på den åndelige verdens virkelighed som på sanseverdenens. Men jeg havde brug for en slags retfærdiggørelse af denne antagelse. Jeg ville kunne sige til mig selv, at oplevelsen af den åndelige verden lige så lidt er en illusion som oplevelsen af sanseverdenen.

Jeg havde to forestillinger, som ganske vist var ubestemte, men som spillede en stor rolle i mit sjæleliv, allerede før mit ottende år. Jeg skelnede mellem sådanne ting, ”som man ser” og sådanne, ”som man ikke ser”.

Jeg må også sige: Jeg levede gerne i denne verden. For jeg ville have fornemmet sanseverdenen som et åndeligt mørke omkring mig, hvis den ikke havde fået lys fra denne side.”