ØKONOMI

Seminariet er en privat institution, som ikke modtager offentligt tilskud.

Derfor er det nødvendigt for driften, at de studerende betaler undervisningsafgift.

Undervisningsafgiften udgør i 3.125 kr. om måneden i 12 måneder om året.

Der er mindre udgifter til bøger og andre undervisningsmaterialer under studiet.Uddannelsen er anerkendt således, at de studerende (der er berettiget til det) kan modtage støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). 

Udover det sædvanlige SU-stipendium får de studerende fra SU et supplerende stipendium, som dækker ca. 85% af skolepengene.
Studerende kan også søge om SU-studielån.

Alle stipendier fra SU er skattepligtige.
For at give et indtryk af, hvad dette betyder økonomisk, har vi lavet et par regneeksempler.
Den enkeltes skatteforhold varierer, så eksemplerne er kun vejledende.

EKSEMPEL 1. Udeboende studerende uden børn
Stipendium                                                6.820 kr.
Stip. til hjælp til undervisningsafg.        2.656 kr.
I alt                                                             9.476 kr.
Skat ved 37% og
personfradrag 46.700 kr. pr. år               1.974 kr.
Rest til udbetaling                                    7.502 kr.
Undervisningsafgift                                  3.125 kr.
Rest når UA er betalt                                4.377 kr.
Muligt studielån                                        3.489 kr.
I alt til rådighed pr. måned                       7.866 kr.

EKSEMPEL 2. Udeboende studerende, som er enlig forsørger
Stipendium                                              13.640 kr.
Stip. til hjælp til undervisningsafg.        2.656 kr.
I alt                                                            16.296 kr.
Skat ved 37% og
personfradrag 46.700 kr. pr. år               4.347 kr.
Rest til udbetaling                                   11.949 kr.
Undervisningsafgift                                  3.125 kr.
Rest når UA er betalt                                8.824 kr.
Muligt studielån                                        5.234 kr.
I alt til rådighed pr. måned                      14.058 kr.

PRAKTIK OG PRAKTIKLØN
I løbet af uddannelsen er der 4 perioder med praktik, hvoraf de 3 første på 1. og 2. år er med SU. 

På 3. år er der 5 måneders lønnet praktik, hvor de studerende hverken modtager SU-stipendium eller lån, men får løn af praktikstedet efter taksten for praktikanter i pædagogernes faglige overenskomst. Pt. ca. 12.986 kr. (herfra trækkes skat).

Erhvervsarbejde kan opretholdes i beskedent omfang.

Seminariets bank er Merkur Andelskasse, 
reg. 8401, konto nr.: 1101759.

CVR/SE-nr.: 13780692

Læs om regler og takster for videregående uddannelser på www.su.dk

Du søger SU ved at logge ind på www.su.dk og indtaste din ansøgning. 
Du skal bruge en nem-ID – som kan rekvireres gennem SUs hjemmeside, hvis du ikke allerede har den.