OM UDDANNELSEN

Uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, som i lige grad lægger vægt på tankevirksomhed, kunstnerisk arbejde og håndværk – dvs. at den studerende kommer til at være meningsfuldt aktiv med krop, sjæl og ånd.

Formålet med uddannelsen er at give de studerende mulighed for at udvikle evner til at blive kompetente pædagoger.

Undervisningen indeholder derfor:
– arbejde med en forståelse af mennesket som legemligt, sjæleligt og åndeligt væsen
– arbejde med en forståelse af menneskets og samfundets kulturelle udvikling og behov
– udvikling af pædagogisk viden og evner
– øvelse i praktiske pædagogiske færdigheder
– metoder til styrkelse af iagttagelsesevne, kunstnerisk fantasi og dømmekraft

Desuden viser uddannelsen veje, som den studerende kan bruge i sin egen udvikling til et frit skabende menneske.
Uddannelsens primære område er barnet fra fødsel til 7 år. Den kvalificerer ikke desto mindre til arbejde i et større pædagogisk felt. (På områder udenfor Steiner-pædagogikken skal der i nogle tilfælde søges dispensation i forhold til de faglige overenskomster.)

Uddannelsen varer 3 år med studiestart hvert år midt i august og afslutning 3 år efter i slutningen af juni.
Man er afvekslende på seminariet i Charlottenlund og i praktik.

Praktikken omfatter 4 perioder, hvoraf de tre tilsammen varer 26 uger og en 4. periode er på 5 måneder – alle fortrinsvis i Steiner-institutioner.

Der er undervisning med mødepligt på seminariet hver dag kl. 8.15 – 14.00.

Dagen er her delt op i 3 afsnit, således at man fortrinsvis har teoretiske fag om morgenen, kunstneriske midt på dagen og håndværk og metodiske fag om eftermiddagen.

Seminariets lærere er erfarne pædagoger, kunstnere og specialister i deres fag.

Til seminariet er knyttet en række gæstelærere til at dække specielle områder.

Der er ingen eksamen, men hvert år vurderes de studerende inden fortsættelse af studiet. Vurderingen omfatter mødeprocent, opgaveaflevering, ansvarlighed for egen læring, social ansvarlighed, tilegnelse af stoffet, udvikling af evner og egnethed til at have med børn at gøre.

Studiet afsluttes med et skriftligt, et mundtligt og et praktisk/kunstnerisk speciale.

Der gives diplom som Steiner-pædagog.

Download seminariets studieordning her

Download curriculum in English here

3 ÅRIG UDDANNELSE

Praktik i 4 perioder.

Undervisningen er dagligt
delt op i 3 afsnit,
således at man fortrinsvis har
teoretiske fag om morgenen,
kunstneriske midt på dagen og
håndværk og metodiske fag
om eftermiddagen.
Studiet afsluttes med speciale.

Aktuelle links:
TEORETISKE FAG
KUNSTNERISKE FAG
METODISKE FAG
PRAKTIKKEN

Uddannelsen svarer til
180 ECTS-point,
men har ikke "ECTS-label".