KURSER OG Arrangementer på Børnehaveseminariet

KOM OG BESØG SEMINARIET I DAGTIMERNE

For at give mulighed for at opleve både undervisning og atmosfæren, samt møde studerende og lærere, tilbyder vi, at du kan besøge seminariet i tidsrummet 8:15 – 14 efter aftale.

Ring eller skriv: Tlf. 39632137 eller info@steinerseminar.dk

STEINERPÆDAGOGIK

– ER DET NOGET FOR DIG?

Kreativitet, praktisk pædagogik, spiritualitet og selvudvikling

Pædagogik med hjerte, hænder og hoved.

Kom, se og hør studerende og lærere fortælle om uddannelsen.

TORSDAG DEN 30. MAJ 2024 KL. 19

Sted: Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20, 2920 Charlottenlund

ER DU UDDANNET ALMEN PÆDAGOG, LÆRER, SOCIALPÆDAGOG, ELLER HAR DU EN ANDEN BACHELOR ELLER UNIVERSITETSUDDANNELSE?

ØNSKER DU AT OPKVALIFICERE DINE NUVÆRENDE KVALIFIKATIONER MED VIDEN OG FÆRDIGHEDER OM RUDOLF STEINERS PÆDAGOGISKE FILOSOFI?

Så har du nu chancen for at tilmelde dig 1 års opkvalificeringsuddannelse i at anvende steinerpædagogiske temaer som: Årstidernes indflydelse på menneskets rytme, kunstneriske udtryk set i sammenhæng med menneskets udvikling, find ind til menneskets sunde kerne mm. Vær med til at lære om, hvordan man kan skabe sunde og trygge rammer i den tidlige barndom og begejstre børn til at blive aktive og gøre brug af hele deres krop.

På uddannelsen vil du får viden, som du kan omsætte i praksis i dit daglige pædagogiske arbejde.

Uddannelsen er en etårig deltidsuddannelse med 10 undervisningsmoduler, der ligger fredage og lørdage kl. 9-16 i Århus.

Undervisningen foregår over 10 moduler, fordelt på:

  • 8 moduler afholdes i Århus – afventer adressen
  • 1 modul på Marjatta Uddannelsescenter, Strandvejen 11 – 4733 Tappernøje.
  • 1 modul på Børneøen Bonsai skovbørnehaven og vuggestue, Jægersborg Allé 2A, 2920 Charlottenlund.

Der er opstart d. 30. august 2024 og afslutning d. 14. juni 2025.

Vi optager studerende indtil d. 31. juli 2024.

Tilmelding og yderligere oplysninger:

Opkvalificering i Steinerpædagogik til børnehaver og vuggestuer i Århus | Bonsai Institute

RUDOLF STEINER PÆDAGOGISK GRUNDKURSUS – BARNET FRA 0-7 ÅR

HVEM: Grundkurset bliver til i et samarbejde mellem Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst.

Hvorfor: Grundkursets sigte er at bidrage til uddannelse af medarbejdere i Rudolf Steiner- børnehaver, -vuggestuer og andre pasningstilbud, som har deres ideelle ståsted i antroposofien. Det Rudolf Steiner-pædagogiske grundkursus samarbejder med den studerendes arbejdsplads om kurset.

HVAD:

1.år: Introduktion til det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Iagttagelsesøvelser. * Barnets udvikling 0-7 år. Børnesygdomme. Barnets ernæring. Selvopdragelse. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på formgivning i træ, ler, voks. Eurytmi og korsang.

2. år: Videre arbejde med antroposofi. Sanselære. Børnetegninger. Musik: fløjtespil, lyrespil og sanglege. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på maling, tegning, tekstiler. Eurytmi og korsang.

3. år: Videre arbejde med antroposofi. Rytmer i årsløbet, ugen og dagen. Eventyrfortælling, rim og remser. Udsatte børn og udviklingsforstyrrelser. Forældresamarbejde. Praktiske færdigheder: Dukkesyning, bordspil, udendørsleg. Eurytmi og korsang.

Anvendt litteratur, værker af Rudolf Steiner: Teosofi, Barnets opdragelse, Almen menneskekundskab samt div. foredrag.

HVORDAN: 9 ordinære undervisningsgange fra kl. 17 fredag til kl. 17 lørdag pr. år samt 3 længerevarende undervisningsforløb fordelt på påske-, sommer- og efterårsferie. Kursusforløbet er karakter- og eksamensfrit. Der forudsættes min 80% deltagelse. Der gives diplom efter 3 års aktivt studieforløb. I de enkelte undervisningsgange veksles mellem foredrag, samtaler, studenter-oplæg, gruppe- og selvstændigt arbejde samt praksis.

HVOR LÆNGE: ca. 800 undervisningstimer fordelt på 3 år.

HVOR: Undervisningen foregår fortrinsvis på Audonicon i Skanderborg.

Hør & se nærmere: https://opdragelseskunst.dk/ eller kontakt kontor@opdragelseskunst.dk eller tlf. 3026 0328

HER KAN DU LÆSE OM
ARRANGEMENTER, SOM
AFHOLDES PÅ SEMINARIET
OG ARRANGERES AF
SEMINARIET ELLER
VORES MEDARBEJDERE.

 

Sted:
Johannevej 20
2920 Charlottenlund