OPTAGELSE

Optagelse sker på baggrund af en personlig samtale efterfulgt af en skriftlig ansøgning, som omfatter et ansøgningsskema og en levnedsbeskrivelse.


Skriv til steinerseminar@mail.tele.dk eller ring 39632137 eller 51792137 for en aftale

Vi har studiestart hvert år medio august

Vi optager studerende med funktionsnedsættelse i det omfang, vi har kapacitet til det, og hvis vi vurderer, at den studerende har mulighed for at udvikle den nødvendige erhvervskompetence.

Der er ikke krav om HF eller studentereksamen.

Alderskrav: Min. 21 år

OPTAGELSESPROCEDURE:

1.  Skriv eller ring til seminariet og aftal tid for optagelsessamtale. Ved samtalen får du et ansøgningsskema.

2.  Indsend

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Et fotografi af dig selv
  • 
Kopier af evt. eksamens- og kursusbeviser,
 udtalelser og anbefalinger.
  • Levnedsbeskrivelse og begrundelse for at søge ind på seminariet
  (1-2 A4 sider).

SU kan ansøges på www.su.dk. Læs mere under økonomi.

OPTAGELSE
For at blive optaget på seminariet, skal du være fyldt 21 år ved uddannelsens start. Optagelse til det følgende år sker løbende.

Uddannelsen begynder midt i august.

Det første år er et gensidigt prøveår.

UDLÆNDINGE


Udlændinge skal have bestået Prøve i Dansk 3 eller have tilsvarende danskkundskaber.


Personer fra lande uden for EU/EØS kan ikke opnå studieopholdstilladelse til uddannelsen.