STEINER-PÆDAGOG

Uddannelse, der kombinerer teoretiske studier, kunst og håndværk

Brug alle sider af dig selv

PÆDAGOG MED HJERTET

Hvordan kan man lære at elske alle børn?

PÆDAGOG MED HOVEDET

Hvordan kan man lære at forstå alle børn?

PÆDAGOG MED HÆNDERNE

Hvordan kan man lære at nå alle børn?

At gå på børnehavseminariet…

giver dig et indgående kendskab til dig selv, din måde at være i verden på og dine grænser. Det, du lærer her, giver dig evnen til at se det objektive i en situation og sortere følelser fra fakta.

lærer dig om tilknytningens enorme betydning for leg og legens betydning for udviklingen af kreativ tænkning, indre billeddannelser, fleksibilitet og sociale kompetencer.

klæder dig på til at stå stærkt, solidt og roligt i dig selv, så du kan være den støtte, som børnene skal lære fra og spille bold op ad.  

giver en solid forståelse for de mekanismer, der er redskaber til selvstændige, robuste og sunde børn, som kan indgå i fællesskaber; børn som skal blive fremtidens voksne.