STØTTEFORENING

FORENINGEN TIL STØTTE AF
 RUDOLF STEINER BØRNEHAVESEMINARIET

OPRINDELSE
Rudolf Steiner Børnehaveseminariet blev oprettet i 1972 udfra et stort behov for en pædagogisk uddannelse bygget på åndsvidenskabelig indsigt i barnets behov.
Seminariet havde oprindelig til huse i lejede lokaler på Duntzfelts Allé i Hellerup. Lokalerne blev hurtigt for trange til de mange studerende, og et ønske opstod om at finde et egnet hus til seminariet.
Huset blev fundet på Johannevej 20, og den antroposofiske bank i Bochum i Tyskland var villig til at bevilge et lån mod en lav rente. Betingelsen var dog, at seminariet stillede en kaution på 350.000 kr.
Her opstod tanken om en støtteforening for seminariet, og denne var i 1975 en realitet. Støtteforeningen har således haft stor betydning for seminariets fysiske rammer.

I DAG
Mindst lige så vigtig er den sjælelig-åndelige støtte, der ligger i, at seminariet optræder i mange menneskers bevidsthed.
Seminariet har brug for mange mennesker, der nu og da sender seminariet en venlig tanke.

Støtteforeningen har i dag ca. 200 medlemmer.

Denne medlemsskare er med til at opretholde bevidsthed om seminariets betydning for uddannelsen af fremtidige pædagoger.
Der kan ikke gøres nok for at beskytte barnet og barndommen og opretholde dialogen om, hvordan dette kan gøres.
Behovet for Rudolf Steiner-institutioner vokser og dermed også behovet for uddannede Steiner-pædagoger.

Støtteforeningens medlemmer modtager et par gange om året meddelelse om, hvad der foregår på seminariet.

Desuden udsender vi invitationer, når seminariet arrangerer kurser, foredrag, udstillinger, koncerter og når de studerende hvert år ved adventtidens begyndelse spiller julespil i marionetteateret.

ØKONOMI
Støtteforeningens økonomiske grundlag er med til at holde huslejen og driftsomkostningerne nede, og er derved til stor hjælp i hverdagen.

Seminariet har uddannet ca. 600 pædagoger indtil nu.

Uddannelsen er SU-anerkendt, men seminariet modtager ingen offentlig støtte og finansieres udelukkende af de studerendes undervisningsafgift.
Seminariet har stadig brug for en stor støttekreds og:

“Mange bække små, gør en stor å.”

Kontingentet er individuelt, alle beløb er velkomne. Vejledende kontingent er 200 kr. pr. år.
Du kan melde dig ind ved at betale til støtteforeningens konto i Merkur: 8401-1101742.

“Mange bække små, gør en stor å”

Støtteforeningen har i dag ca. 200 medlemmer.

Kontingentet er individuelt, alle beløb er velkomne. Vejledende kontingent er 200 kr. pr. år.

Du kan melde dig ind ved at betale til støtteforeningens konto i Merkur: 8401-1101742.