PRAKTIKKEN

En væsentlig del, ca. 40%, af uddannelsen foregår som praktik. 


1. år -
 1 periode på 6 uger


          – 1 periode på 10 uger 
2. år – 1 praktikperiode på 10 uger


3. år – 
1 praktikperiode på 5 månederI PRAKTISKPERIODEN LØSES BLANDT ANDET FØLGENDE OPGAVER
1. Beskrivelse af børnehaven/institutionen.
2. Beskrivelse af børns leg og legetøj.
3. Iagttagelse af et barn.
4. Institutionens ledelse, administration og økonomiske struktur.

Praktikken på 3. år er lønnet praktik, dvs. den studerende modtager løn fra praktikstedet. Der gives SU i de øvrige praktikker.

Den studerende må være forberedt på at transporttiden kan være længere samt at mødetiderne kan være anderledes i praktikperioderne.3 ÅRIG UDDANNELSE

Praktik i 4 perioder.

Undervisningen er dagligt
delt op i 3 afsnit,
således at man fortrinsvis har
teoretiske fag om morgenen,
kunstneriske midt på dagen og
håndværk og metodiske fag
om eftermiddagen.
Studiet afsluttes med speciale.

Aktuelle links:
TEORETISKE FAG
KUNSTNERISKE FAG
METODISKE FAG
PRAKTIKKEN

Uddannelsen svarer til
180 ECTS-point,
men har ikke "ECTS-label".