ERHVERVSMULIGHEDER

Der er stor efterspørgsel efter uddannede Steiner-pædagoger.

De eksisterende ca. 70 Rudolf Steiner-dagtilbud har svært ved at skaffe tilstrækkeligt uddannet personale.Mange Rudolf Steiner-dagtilbud har lange ventelister, så der er også et stort behov for oprettelse af nye institutioner.Danmarks Statistik beregner i forbindelse med uddannelsens løbende godkendelse til Statens Uddannelsesstøtte, at dimittenderne efterfølgende kommer i beskæftigelse. Det er således dokumenteret, at uddannelsen er erhvervsrelevant.

De fleste uddannede Steiner-pædagoger bliver ansat i Steiner-dagtilbud. Lønnen er her normalt som for alle andre pædagoger. Steiner-pædagoguddannelsen er godkendt i flere faglige overenskomster på det private dagtilbudsområde. Uddannelsen er ligeledes godkendt i SLs overenskomster.
Nogle ønsker ansættelse i fx. kommunale børnehaver, vuggestuer eller skoler og mange institutioner er interesserede I at ansætte Steiner-pædagoger. 
Der kræves i hvert enkelt tilfælde aftale om løn og ansættelsesforhold med kommunen. Sædvanligvis opnåes en aftale, således at Steiner-pædagoger ansættes med samme løn og på samme vilkår som alle andre pædagoger.I praksis har Steiner-pædagoger adgang til hele det pædagogiske beskæftigelsesområde.

 Også i udlandet er der stort behov for Steiner-pædagoger.Med Steiner-pædagog-uddannelsen kan du videreuddanne dig til Rudolf Steiner-skolelærer, og du har et godt grundlag for en videreuddannelse inden for et kunstnerisk område.