ÅBEN UNDERVISNING – OPKVALIFICERING – VIDEREUDDANNELSE

FORÅRSSEMESTER 2024

Det er igen muligt at deltage i noget af undervisningen på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet i Charlottenlund, selv om man ikke er studerende på uddannelsen.

Det er igen muligt at deltage i noget af undervisningen på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet i Charlottenlund, selv om man ikke er studerende på uddannelsen.

Ved fuldtidsdeltagelse i et fag/kursus og godkendelse af eventuelle opgaver knyttet hertil udstedes et bevis for det pågældende kursus.

PÆDAGOGIK MED 1. ÅR

 

Pædagogik og børnetegninger

Uge 3: Den 15.-19. januar kl. 8:15 – 9:40. Pris i alt 10 lektioner = 1.000 kr.

Litteratur, Rudolf Steiner: Barnets opdragelse og andre tekster

Underviser Susanne Juhl-Nielsen, susjuhl@gmail.com, seminariet

Helsepædagogik

Uge 5: Den 29. januar-2. februar kl. 8:15 – 9:40. Pris i alt 10 lektioner = 1.000 kr.

Underviser Marco Bruna, helsepædagog

Barnet fra 0-3 år

Uge 6: Den 5.-9. februar kl. 12:20 – 14:00. Pris i alt 10 lektioner = 1.000 kr.

Litteratur, Emmi Pikler m.fl.: At blive fortrolige med hinanden

Underviser Rikke Rosengren, leder af Børneøen Bonsai og steinerpædagog

PÆDAGOGIK MED 2. ÅR

Sanserne

Uge 15: Den 9.-10. april kl. 9:55 – 13:00 + 11.-12. april kl. 8:15 – 10:40. Pris i alt 12 lektioner = 1.200 kr.

Litteratur, Karl Kønig: Sanseudvikling… og Albert Soesmann: De tolv sanser, sjælens porte

Underviser: Susanne Juhl-Nielsen, susjuhl@gmail.com, seminariet

Børn med særlige vanskeligheder II

Uge 17: Den 22.-23. april kl. 8:15 – 10:40 + kl. 12:20 – 14:00. Pris i alt 10 lektioner = 1.000 kr.

Litteratur, Rudolf Steiner: Det helsepædagogiske kursus kap. III+IV

Underviser: Elisabeth Møller-Hansen, læge

Vuggestuebarnet

Uge 17: Den 24.-25. april kl. 8:15 – 12:05. Pris i alt 8 lektioner = 800 kr.

Underviser: Martha Titze, leder af Barnets Have og pædagog

PÆDAGOGIK MED 3. ÅR

Den gode samtale – den svære samtale – Forældresamarbejde

Uge 5: Den 29. januar-2. februar kl. 11:20 – 14:00. Pris i alt 15 lektioner = 1.500 kr.

Underviser: Gitte Drewes, familieterapeut og steinerpædagog

Børn med særlige vanskeligheder/modvirkning af stress

Uge 9: Den 29. februar-1. marts kl. kl. 9:15 – 14:00. Pris i alt 10 lektioner = 1.000 kr.

Litteratur, Rudolf Steiner: Det helsepædagogiske kursus kap.V og Nervøsitet og hvordan den overvindes

Underviser: Elisabeth Møller-Hansen, læge

Børn med særlige udfordringer

Uge 10: Den 4.-5. marts kl. 8:15 – 10:40. Pris i alt 6 lektioner = 600 kr.

Underviser: Gitte Drewes, familieterapeut og steinerpædagog

Rudolf Steiner i samtidens pædagogik

Uge 10: Den 6. marts kl. 8:15 – 9:40 og den 7. marts kl. 8:15 – 10:40. Pris i alt 5 lektioner = 500 kr.

Underviser: Laura Pedersen, cand.pæd.fil. og steinerpædagog

Æstetik

Uge 11: Den 11.-12. marts kl. 8:15 – 10:40. Pris i alt 6 lektioner = 600 kr.

Underviser: Laura Pedersen, cand.pæd.fil. og steinerpædagog

ANDRE <<TEORETISKE>> FAG MED 1. ÅR

Ernæring – biodynamisk set og fra andre aspekter

Uge 9: Den 26.-27. februar kl. 11:20 – 14:00. Pris i alt 6 lektioner = 600 kr.

Underviser: Kirsten Skjerbæk, ernæringsterapeut og farmaceut

Børnesygdomme

Uge 9: Den 29. februar-1. marts kl. 8:15 – 9:00. Pris i alt 2 lektioner = 200 kr.

Underviser: Elisabeth Møller-Hansen, læge

Biodynamisk Landbrug og ernæring

Uge 9: Den 29. februar-1. marts kl. 9:55 – 14:00. Pris i alt 8 lektioner = 800 kr.

Underviser: Verner Andersen, biodynamisk landmand

ANTROPOSOFI MED 1. ÅR

Den sjælelige og den åndelige verden

Uge 11 og 12: Den 11.-15. marts kl. 8:15 – 9:40 og den 18.+ 20. marts kl. 11:20 – 13:00 og

den 21. marts kl. 9:55 – 12:05. Pris i alt 16 lektioner = 1.600 kr.

Litteratur, Rudolf Steiner: Videnskaben om det skjulte

Underviser: Tine Barfod, tlf. 20 16 28 03, seminariet

ANTROPOSOFI MED 3. ÅR

Menneske- og verdensudvikling

Uge 6: Den 5.-9. februar kl. 8:15 – 10:40 – undtagen 7. februar kl. 9:55 – 10:40.

Pris i alt 14 lektioner = 1.400 kr.

Litteratur, Rudolf Steiner: Videnskaben om det skjulte

Underviser: Tine Barfod, tlf. 20 16 28 03, seminariet

Menneske- og verdensudvikling: Jordudviklingen og kulturperioder

Uge 8: Den 19.-23. februar kl. 12:20 – 14:00. Pris i alt 10 lektioner = 1.000 kr.

Litteratur, Rudolf Steiner: Videnskaben om det skjulte

Underviser: Birger Bengtsson, steinerlærer

PRAKTISK PÆDAGOGIK/KUNSTNERISKE FAG MED 1. ÅR

Male

Uge 8: Den 19.-21. februar kl. 12:20 – 14:00 + 23. februar kl. 12:20 – 14:00.

Pris i alt 8 lektioner = 800 kr.

Underviser: Tine Barfod, tlf. 20 16 28 03, seminariet

PRAKTISK PÆDAGOGIK/KUNSTNERISKE FAG MED 2. ÅR

Legetøj træ

Uge 16: Den 15. april kl. 12:20 – 14:00 og den 16.-17. april kl. 11:20 – 14:00.

Pris i alt 8 lektioner = 800 kr.

Underviser: Susanne Juhl-Nielsen, susjuhl@gmail.com, seminariet

Male

Uge 24+25: Den 13.-14. juni og den 17.-18. juni kl. 12:20 – 14:00. Pris i alt 8 lektioner = 800 kr.

Underviser: Tine Barfod, tlf. 20 16 28 03, seminariet

PRAKTISK PÆDAGOGIK/KUNSTNERISKE FAG MED 3. ÅR

Male

Uge 2, 3 og 4: Den 10.-11. januar, den 15.-17.+19. januar og den 22.-23. januar –

alle dage kl. 12:20 – 14:00. Pris i alt 16 lektioner = 1.600 kr.

Underviser: Tine Barfod, tlf. 20 16 28 03, seminariet

Modellering

Uge 9: Den 26.-28. februar kl. 8:15 – 10:40. Pris i alt 9 lektioner = 900 kr.

Underviser: Danuta Habdank, skulptør

TILMELDING

Tilmelding sker ved henvendelse til seminariet info@steinerseminar.dk, tlf. 39 63 21 37 eller til den pågældende underviser. Her får du også nærmere oplysninger om litteratur, materialer, forberedelse mm

Pris: 100 kr. pr. lektion (45 min), som betales forud på konto i Merkur: 8401 1101759 eller via MobilePay 703683 (anfør venligst navn og kursus). Tilmelding er gældende, når betalingen er modtaget.

Rudolf Steiner Børnehaveseminariet – Johannevej 20 – 2920 Charlottenlund Telefon +45 5179 2137 eller +45 3963 2137 – Mail: info@steinerseminar.dk