METODISKE FAG

SANGLEG
Lave melodier og tekster.

FORTÆLLING
Fortællemåde.
Hvilke eventyr og fortællinger til hvilken alder? Tolkning.

MARIONETTEATER OG BORDSPIL
Opbygning af et spil. Fremstilling af dukker. Føring af dukker. Bevægelse og sprog.

ÅRSTIDSFESTER
Baggrund. Sange og fortællinger. Farver og former.

SLØJD
Gennemgang af de forskellige træsorters egenskaber og udseende. Brug og vedligeholdelse af værktøj. Fremstilling af legetøj og andre kunstneriske arbejder i træ.

LEGETØJ
Fremstilling af strikkede, syede, filtede dyr og dukker m.m. i naturmaterialer.
Fremstilling af bevægelige billeder.

ULDFORARBEJNING
Spinding, kartning og filtning.

PLANTEFARVNING
Indfarvning af uldgarner og silkestoffer.

KURVEFLETNING
Fletning af kurve i pil og andre materialer.I praktikken og i de teoretiske fag bliver metodiske spørgsmål løbende taget op, drøftet og bearbejdet.

3 ÅRIG UDDANNELSE

Praktik i 4 perioder.

Undervisningen er dagligt
delt op i 3 afsnit,
således at man fortrinsvis har
teoretiske fag om morgenen,
kunstneriske midt på dagen og
håndværk og metodiske fag
om eftermiddagen.
Studiet afsluttes med speciale.

Aktuelle links:
TEORETISKE FAG
KUNSTNERISKE FAG
METODISKE FAG
PRAKTIKKEN

Uddannelsen svarer til
180 ECTS-point,
men har ikke "ECTS-label".