KUNSTERISKE FAG

MALING
Arbejde med forskellige teknikker, farvernes karakter og væsen ud fra Goethes og Rudolf Steiners farvelære i bundne og frie opgaver.

MODELLERING
Brugsgenstande. Modellering af organerne. Modellering af dyr og mennesker. Ikke-figurative opgaver.

SPROGFORMNING
Talelære og stemmepleje. Gennemgang af vokal- og konsonantøvelser ud fra Rudolf Steiners angivelser. Børnerim og remser. Kor-recitation og øvelser enkeltvis. Digte. Eventyrfortælling. Drama efter eget koncept.

MUSIK
Korsang, nodelære, hørelære, komposition, fløjtespil, harpespil, samspil. Fremstilling af små sange.

EURYTMI
Eurytmi er en bevægelseskunst, hvor mennesker bevæger sig sammen. Herved øver man iagttagelsesevne og nærvær, fleksibilitet til at indstille sig på situationer, som til stadighed forandrer sig, fantasi og overblik, samt at tage selvstændige initiativer uden at miste kontakten med helheden.

NB! Der kræves ingen kunstneriske forkundskaber. I alle fag begyndes forfra. Alle kan være med.