RUDOLF STEINER PÆDAGOGISK GRUNDKURSUS – BARNET FRA 0-7 ÅR

HVEM: Grundkurset bliver til i et samarbejde mellem Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst.

Hvorfor: Grundkursets sigte er at bidrage til uddannelse af medarbejdere i Rudolf Steiner- børnehaver, -vuggestuer og andre pasningstilbud, som har deres ideelle ståsted i antroposofien. Det Rudolf Steiner-pædagogiske grundkursus samarbejder med den studerendes arbejdsplads om kurset.

HVAD:

1.år: Introduktion til det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Iagttagelsesøvelser. * Barnets udvikling 0-7 år. Børnesygdomme. Barnets ernæring. Selvopdragelse. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på formgivning i træ, ler, voks. Eurytmi og korsang.

2. år: Videre arbejde med antroposofi. Sanselære. Børnetegninger. Musik: fløjtespil, lyrespil og sanglege. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på maling, tegning, tekstiler. Eurytmi og korsang.

3. år: Videre arbejde med antroposofi. Rytmer i årsløbet, ugen og dagen. Eventyrfortælling, rim og remser. Udsatte børn og udviklingsforstyrrelser. Forældresamarbejde. Praktiske færdigheder: Dukkesyning, bordspil, udendørsleg. Eurytmi og korsang.

Anvendt litteratur, værker af Rudolf Steiner: Teosofi, Barnets opdragelse, Almen menneskekundskab samt div. foredrag.

HVORDAN: 9 ordinære undervisningsgange fra kl. 17 fredag til kl. 17 lørdag pr. år samt 3 længerevarende undervisningsforløb fordelt på påske-, sommer- og efterårsferie. Kursusforløbet er karakter- og eksamensfrit. Der forudsættes min 80% deltagelse. Der gives diplom efter 3 års aktivt studieforløb. I de enkelte undervisningsgange veksles mellem foredrag, samtaler, studenter-oplæg, gruppe- og selvstændigt arbejde samt praksis.

HVOR LÆNGE: ca. 800 undervisningstimer fordelt på 3 år.

HVOR: Undervisningen foregår fortrinsvis på Audonicon i Skanderborg.

Hvilke lærere: Susanne Juhl, Niels Henrik Nielsen, Ralph Hasberg, Elisabeth Møller-Hansen, Helle Alesci.

PRIS: Indmeldelsesgebyr: kr. 1000. Undervisningsafgift kr. 17.500 pr. år.

Hør & se nærmere: https://opdragelseskunst.dk/ eller kontakt kontor@opdragelseskunst.dk eller tlf. 3026 0328