MENU

OPTAGELSE

Studiet på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet er ikke omfattet af den lov, der blev vedtaget i december 2016 om begrænsning af dobbeltuddannelser.
Vi er en privat uddannelse, og du kan derfor godt søge ind hos os, selvom du har en anden uddannelse i forvejen.

Optagelse sker på baggrund af en personlig samtale og en skriftlig ansøgning, som omfatter et ansøgningsskema og en levnedsbeskrivelse.


Optagelse sker ud fra en vurdering af modenhed, social kompetence og kommunikative evner, egnethed til pædagogisk arbejde og det fysiske og mentale helbred.


Den studerende skal være social og omgængelig; nærværende, omstillingsparat og bevægelig i sin tænkning; åben over for at sætte sig ind i baggrunden for Steiner-pædagogikken og villig til at arbejde med både hoved, hjerte og hænder.


Endvidere ses på motivation og målrettethed i studievalg, på eksaminer, kurser og erhvervserfaring.

Vi optager studerende med funktionsnedsættelse i det omfang, vi har kapacitet til det, og hvis vi vurderer, at den studerende har mulighed for at udvikle den nødvendige erhvervskompetance.

OPTAGELSESPROCEDURE:
1.  Ring eller skriv efter brochure på nedenstående adresse.


2.  Ring til seminariet og aftal tid for optagelsessamtale. Ved samtalen får du et ansøgningsskema.

3.  Indsend

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Et fotografi af dig selv
  • 
Kopier af evt. eksamens- og kursusbeviser,
 udtalelser og anbefalinger.
  • Levnedsbeskrivelse og begrundelse for at søge ind på seminariet
  (1-2 A4 sider).

4.  Afvent brev om optagelse på seminariet.5.  Bekræft din optagelse ved indbetalig af optagelsesgebyr kr. 500.Hvis du skal modtage stipendium mm fra Statens Uddannelsesstøtte skal du ansøge på www.su.dk. Læs mere under økonomi.

OPTAGELSE
For at blive optaget på seminariet, skal du være fyldt 21 år ved uddannelsens start. Optagelse til det følgende år sker løbende.

Uddannelsen begynder midt i august.

Det første år er et gensidigt prøveår.

UDLÆNDINGE


Udlændinge skal have bestået Prøve i Dansk 3 eller have tilsvarende danskkundskaber.


Personer fra lande uden for EU/EØS kan ikke opnå studieopholdstilladelse til uddannelsen.