MENU

Økonomi

Seminariet er en privat institution, som ikke modtager nogen form for offentligt tilskud. 
Derfor er det nødvendigt for driften, at de studerende betaler undervisningsafgift. Undervisningsafgiften udgør pt. 2850 om måneden i 12 måneder om året.

Der er mindre udgifter til bøger og andre undervisningsmaterialer under studiet.Uddannelsen er anerkendt således at de studerende (der er berettiget til det) kan modtage støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). 
Udover det sædvanlige SU-stipendium får de studerende fra SU et supplerende stipendium, som dækker 85% af skolepengene. Ansøgning herom indtastes af seminariet. 
Al støtte fra SU er skattepligtigt. 
Gennem SU-styrelsen kan de studerende også søge om studielån. 

Du skal søge SU til en videregående uddannelse, men du kan tidligst søge 1 måned før den måned, der søges støtte for. Det vil sige, at når du begynder studiet i august og søger SU for august, kan du logge på og indtaste din ansøgning fra 1. juli.I løbet af uddannelsen er der 4 perioder med praktik, hvoraf de 3 første på 1. og 2. år er med SU. 

På 3. år er der 5 måneders lønnet praktik, hvor de studerende hverken modtager SU-stipendium eller lån, men får løn af praktikstedet efter taksten for praktikanter i pædagogernes faglige overenskomst.

Erhvervsarbejde kan opretholdes i beskedent omfang.

Seminariets bank er Merkur Andelskasse, 
reg. 8401, konto nr.: 1101759.


CVR/SE nr.: 13780692

SU
Læs om regler og takster for videregående uddannelser på www.su.dk

Du søger SU ved at logge ind på www.su.dk og indtaste din ansøgning. 
Du skal bruge en nem-ID - som kan rekvireres gennem SUs hjemmeside, hvis du ikke allerede har den.