MENU

OM OS

Medarbejdere - Seminariets ledelse

TINE SEIERØE BARFOD

Underviser i antroposofi og maling. Mindre administrative opgaver. Ansat på seminariet siden 1988.
Studeret kunsthistorie på Københavns Universitet. Billedkunstuddannelse fra Det jyske Kunstakademi og Maleskolen ved Goetheanistisk Studiefællesskab.
Deltidsuddannelse som Steiner-lærer.
Arbejder frit kunstnerisk, afholder udstillinger.
Udfører udsmykninger, illustrationer. Afholder malekurser og foredrag. Skriver artikler.

Tidligere beskæftiget med scenografi til DR og teater. Klasselærer og faglærer på Rudolf Steiner-skolen i Århus m.fl.

Susanne Juhl-Nielsen

Underviser i pædagogik, sanselære, sløjd, marionetteater, eventyr, uldforarbejdning. 
Praktikvejleder. 
Administrative opgaver.
 Kontaktlærer for 1. årgang. Ansat på seminariet siden 1999.
Uddannet Rudolf Steiner-pædagog i Stuttgart, Tyskland og pædagog ved Holte Børnehaveseminarium. Voksenpædagogisk uddannelse. Afholder foredrag og kurser.

Over 30 års erfaring som pædagog og børnehaveleder.
 Tidligere gæstelærer ved Rudolf Steiner-børnehaveseminariet i Moskva gennem 14 år.

Elisabeth Halkier-Nielsen

Underviser i eurytmi, i studie- og øvemetoder.
 Udarbejder skema og studieplaner.
 Økonomiansvarlig. Administrative opgaver.
 Kontaktlærer for 3. årgang. Ansat på seminariet siden 1988.
Uddannet miljøbiolog fra Københavns Universitet og eurytmist fra Eurytmiskolen i København.
 Efteruddannelse fra Institute for Eurytmy in the Working Place, den Haag, Holland (Institut for eurytmi i arbejdslivet).
Procesleder ved uddannelsesforløb på Institute for Eurytmy in the Working Place, den Haag, Holland.
 Underviser ved forskellige kurser og konferencer. Arbejder med samarbejdsprocesser i forskellige grupper, f.eks. ved personale-, bestyrelses- eller forældremøder.

Tidligere undervist i eurytmi på Skole for Sprogformning og Dramatisk Kunst, Charlottenlund samt økonomiansvarlig samme sted.

Charlotte Helles

Underviser i musik, digtning, sangleg, harpespil, fløjtespil, klangspil, filtning, dukkesyning, marionetteater.
 Kontaktlærer for 2. årgang. Ansat på seminariet siden 1998.
Bifag i musikvidenskab og dansk fra Københavns Universitet. Uddannet eurytmist fra Eurytmiskolen i København. Afholder kurser i filtning og dukkesyning.

Tidligere undervist på Eurytmiskolen i København i eurytmi og musik. Undervist på Skole for Sprogformning og Dramatisk Kunst i eurytmi og korsang. Arbejdet med eurytmiforestillinger som eurytmist og instruktør.

Zilla Mørch Pedersen

Administrativ medarbejder. SU-vejleder.
Tilrettelægger TEMADAGE og indførende kurser i Rudolf Steiner-pædagogik. Ansat på seminariet siden 2005.
Uddannet grafisk formgiver og Rudolf Steiner-børnehavepædagog. Voksenpædagogisk kursus.
Aktiv i Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer. Medredaktør af Pimpegryden – Tidsskrift for Rudolf Steiner Børnehavepædagogik.

Tidligere beskæftiget som grafisk formgiver og som socialpædagog i stofmisbrugsbehandling. Arbejdet som pædagog og børnehaveleder og som leder af seminariets daværende afdelinger i Odense og i Reykjavik, Island.

CENSORER
Anette Hauerberg
Britta Musaeus
Keike Møller
Ole Christensen
Åse Dybvad
Jette Høffding

SE ØVRIGE LÆRERE