MENU

KORTE KURSER 2018/19

 


 

 

hvor er jeg i mit liv som steinerpædagog?- Hvor er jeg inden i mig selv?

v/ Anker Meier-Nielsen, lærer og samtaleterapeut

Lørdag d. 3. november kl. 9 - 16

Er du så heldig at arbejde i et steinerdagtilbud, kan du - skønt du ved, at du arbejder med verdens bedste pædagogik - måske alligevel genkende dig selv i nogle af disse tanker:

"Det er lang tid siden, jeg er blevet uddannet. Jeg har gennem årene fået styr på, hvordan det er bedst for mig at være sammen med en gruppe børn. Med de andre medarbejdere har jeg også fundet en god tone, og vi kender hinandens stærke og svage sider.
Årsrytmen og årstidsfesterne lever i mig, og vi holder gode fester for børn og forældre. Med min baggrund og dybe forankring i antroposofien er jeg god til at rådgive forældrene.

Alt er godt, jeg har svar på næsten alle spørgsmål, og jeg har opnået, hvad jeg ville - hvordan kan det så være, at jeg er urolig inden i og vågner om natten og ikke kan sove...?
Jeg føler mig så grå - engang syntes jeg, jeg selv og livet var farvestrålende ...
Forleden dag, da jeg talte med en forælder, var det som om jeg stod ved siden af samtalen og så på mig selv - og jeg tænkte: Det jeg står og siger, har jeg jo sagt 1000 gange før. Det kommer som fra en automatpilot, en robot - men hvor er jeg henne? Mener jeg virkelig det samme, som jeg gjorde allerede for mange år siden om årstidsfesterne, om børneopdragelse, om det hele...?"

På denne temadag vil vi undersøge veje til nye åbninger i os selv.
Hvad ligger der bag min "træthed" og også bag alt det, der går godt?
Hvad kan jeg gøre for at finde en ny vej - når nu vejen egentlig allerede er fundet og er en god vej?

Medbring gerne din evne til undren og til at stille dig åben overfor dig selv.

Kurset er åbent for alle.

Pris: 850 kr. inkl. forplejning.

Tilmelding og betaling inden 22. oktober.

 


 


indførende kursus i Rudolf steiner-pædagogik

v/ Susanne Juhl-Nielsen, pædagog og seminarielærer

Lørdag d. 26. januar kl. 10 - 15

Hvad er særligt for barnet 0-7 år og hvordan indretter vi pædagogikken efter det? På kurset vil vi arbejde med grundlæggende spørgsmål gennem foredrag og samtale.

Kurset er åbent for alle.

Pris: 750 kr. inkl. forplejning.

Tilmelding og betaling inden 14. januar.

 


 

Betydningen af barnets bevægelse i det tredimensionelle rum i forhold til sanserne og inkarnationsprocessen

v/ Marianne Korsgaard Christensen, eurytmist, helseeurytmist og speciallærer

Lørdag d. 23. februar kl. 10 - 15

Gennem bevægelse leger barnet sig ind i verden. Vi kan hjælpe det til at komme mere til stede i sin egen krop gennem træning af de nedre sanser i forhold til rummets retninger/dimensioner.

Der vil på kurset blive givet metoder til at undersøge barnets sanseintegration og barndomsreflekser - og givet øvelser, som lærere og pædagoger kan arbejde med for at forbedre barnets mulighed for en sund sanseintegration og overvindelse af barndomsreflekserne.

Det er grundstenen for barnets evne til at kunne sidde stille, være til stede og kunne indtage læring, noget mange kæmper med i dag.

Kurset er åbent for alle.

Pris: 750 kr. inkl. forplejning.

Tilmelding og betaling inden 11. februar.

 


  

KORTE KURSER
er kurser og temadage om Steiner-pædagogik

med teoretiske og/eller praktiske emner.

Kurserne er åbne for alle interesserede
og kræver ingen forkundskaber.

Seminariet afholder desuden efteruddannelseskurser
efter behov og arrangerer kurser for personalegrupper.


Læs hvad der i øvrigt foregår
på seminariet under arrangementer.

 

STED

Rudolf Steiner Børnehaveseminariet
Johannevej 20
2920 CharlottenlundTILMELDING
Tlf. 39 63 21 37 / 51 79 21 37 eller
steinerseminar@mail.tele.dk
Husk at oplyse kursusnavn eller dato.

KURSUSBETALING 
Konto 8401-110 1759
Studerende og pensionister kan få nedslag i betalingen.

Man bedes betale kursusgebyret ved tilmelding og senest på den dag, der er angivet som tilmeldingsfrist.

Til institutioner sendes en regning.

Før tilmeldingsfristens udløb kan gebyret refunderes ved afbud.

TRANSPORT
S-TOG 
15 min. gang til S-tog på Charlottenlund Station.
Se rejseplanen


BUS FORBINDELSER
Linie 169, 179 og 185.

Se dinoffentligetransport.dk

PARKERING
Vi råder ikke over parkeringspladser, så vi beder om, at man er meget opmærksom på at parkere, så det ikke generer naboerne.