MENU

Arrangementer på 
Børnehaveseminariet


 

2 kursusdage med Gordon neufeld

på børnehaveseminariet

 

Fredag d. 26. okober kl. 8.15 - 14

Sensitivitet - Hypersensitivitet

Hvad vil det sige at være sensitiv eller hypersensitiv, hvordan skelner man det ene fra det andet, og hvordan understøtter man bedst disse børn?

Der er tegn på, at børn i dag er mere sensitive end tidligere. Men for mange børn er der ligefrem tale om en manglende evne til at beskytte sig selv mod sansemæssig overbelastning, ved hjælp af hjernens forsvarsmekanismer. Selv om dette er to forskellige problemområder, kan de ofte se ens ud. Det er af afgørende betydning, for at kunne hjælpe og støtte disse børn, at de bliver forstået. For eksempel kan den neurologiske baggrund for sansemæssig overbelastning meget vel være den egentlige årsag og fællesnævner, ved en myriade af forskellige manifestationer og syndromer, inklusive autisme, nogle former for opmærksomhedsforstyrrelser og selv en særlig form for begavelse. Hvis dette bliver forstået og rigtigt håndteret, kan man som regel kompensere for disse tilstande, og meget af den sekundære dominoeffekt kan undgås. Dr. Neufeld vil præcisere, hvad det vil sige at være sensitiv eller endda hypersensitiv, og beskrive de mest lovende interventioner, såsom det at opbygge stærke tilknytninger, plejen og understøttelsen af den adaptive proces, (som bl.a. har med følelsesmæssig fleksibilitet af gøre) og brugen af ægte leg som Naturens egen medicin.

PRIS:    kr. 700,- / kr. 350,- for stud. / arbejdsløse / hjemmegående

TILMELDING og eventuelle spørgsmål sendes til:  gl@neufeldkurser.dk

KURSET FOREGÅR PÅ ENGELSK OG HENVENDER SIG TIL FORÆLDRE, STUDERENDE, PROFESSIONELLE OG ANDRE INTERESSEREDE. 

 

Lørdag d. 27. oktober kl. 9 - 16

Skolemodenhed                           

Hvad vil det sige? Hvordan ser den ud? Hvor kommer den fra? Hvad gør vi, hvis den ikke er der?

For at være klar til at komme i skole, skal børn gerne udvise visse vigtige træk og evner, såsom ”nysgerrighed” – ”lyst til at lære” – ”evne til at lære af fejl” og  ” evne til at tænke sig om 2 gange”. De skal besidde en vis følelsesmæssig balance, og de skal kunne vente på, at det er deres tur. Alle børn er født med potentialet til at udvikle disse træk og evner, men ikke alle børn når at komme hertil inden skolestart. Hvordan ser den udvikling ud, som frembringer disse træk og evner, og hvordan kan vi understøtte denne udviklingsproces? Hvilken rolle har familien og hjemmet i dette? Hvordan kan vi se det, hvis læringspotentialet ikke er udviklet? Hvordan kan vi alligevel undervise børn, der ikke er helt klar?

Det egentlige problem med undervisning nu om stunder, har meget lidt at gøre med selve undervisningen, og alt at gøre med barnets evne til at tage imod. Selv den mest begavede lærer kan komme til kort med en elev, der ikke er klar til at tage imod denne undervisning. Desværre er antallet af børn, der ikke er klar, voksende, hvilket gør lærernes opgave sværere og sværere.

Ved hjælp af sin omfattende viden om, hvordan børn udvikles, vil Dr. Neufeld belyse dette fænomen, og give os værdifuld indsigt, så vi har mulighed for at understøtte børnene bedre på vejen mod skolelivet.

PRIS:    kr. 700,- / kr. 350,- for stud. / arbejdsløse / hjemmegående

TILMELDING og eventuelle spørgsmål sendes til:  gl@neufeldkurser.dk

KURSET FOREGÅR PÅ ENGELSK OG HENVENDER SIG TIL FORÆLDRE, STUDERENDE, PROFESSIONELLE OG ANDRE INTERESSEREDE.


 

Lørdag d. 17. november kl. 9.30-17

kuRSUS i vitaleurytmi 

med Christiane Hagemann og Michael Werner

HVORDAN KAN JEG UNDERSTØTTE MIN VITALITET?

Et liv med tids- og præstationspres er blevet dagligdag for mange af os. Og ofte ”glemmer” vi at tage os af vor egen sundhed og regeneration.

Mere end nogensinde er vore livskræfter og vitalitet truet gennem kronisk overbelastning og stress. Man kan blive udmattet af indre krav til sig selv som for eksempel ”vær stærk”, ”vær perfekt”, ”gør alle tilpas”.

Vitaleurytmien modvirker denne stress og udmattelse ved hjælp af de eurytmiske lydes dynamiske kraftfelter. De styrker. De harmoniserer. De motiverer. De skaber ny livsglæde og indre styrke.

På dette seminar kan du lære Vitaleurytmien at kende eller fordybe det kendskab du allerede har. Ved siden af bevægelsesøvelserne vil der også være lejlighed til samtale og udveksling. Vi arbejder sådan med øvelserne, at de nemt kan integreres i ens egen hverdag.

Man behøver ikke at kende til eurytmi for at deltage. 

Kurset foregår på engelsk (der oversættes efter behov).

Pris: 800 kr. incl. let frokost (suppe)

Betaling helst forud på kontonr.8401 1101742 (eller kontant på kurset).

Tilmelding: Senest 10. november til Elisabeth Halkier-Nielsen 
Email: elihn55@gmail.com eller steinerseminar@mail.tele.dk 
Telefon: 3963 2137/4015 6940

Christiane Hagemann er Uddannet eurytmist og  helseeurytmist. Hun er efteruddannet hos Annemarie Ehrlich og har stor erfaring med undervisning(børnehave, skole, voksenuddannelse, seniorer) og som terapeut (helseeurytmi med egen praksis). Desuden har hun erfaring som kunstner og tidligere underviser på eurytmiskolen 4D i Hamburg.

Michael Werner er uddannet eurytmist og konsulent. Har erfaring som pædagog (skole og voksen- uddannelse) og med rådgivningsprojekter. Har ligeledes undervist på eurytmiskolen 4D i Hamburg.

Sammen har de etableret en videreuddannelse i Vitaleurytmi på Alanus-Hochschule. Se også www.vital-eurythmie.de

 


 

MALEKURSUS

Har du lyst til at male og fordybe dig i Goethes farvelære?

Vi er en lille malergruppe med erfarne og nybegyndere, som prøver at forbinde os med farvernes væsen og arbejder os ind i farvebevægelse, farveklange og komposition.
Vi arbejder med en metode, hvor man gennem farvebevægelse og fordybelse langsomt finder frem til motiv og maleriet.

Der kræves ingen forudsætninger andet end lysten til at male.

Sammen med Lasse Legind - uddannet på Assenzaskolen i Schweiz - finder vi frem til weekendens opgave.
Om søndagen læser vi et kort afsnit i Rudolf Steiners bog Frihedens Filosofi og prøver gennem samtale en times tid at finde vej sammen i de store spørgsmål om menneskets frie vilje og relaterer det til maleprocessen.

Man medbringer selv papir, pensel og akvarelmaling - samt madpakke.

Har man ikke materialer, kan vi aftale nærmere.

Vi mødes en weekend om måneden, lørdage kl. 9 - 16.30 og søndage kl. 9 - 16.

Hver weekend koster 400 kr., som betales kontant.

Henvendelse til Charlotte Helles: charl.helles@gmail.com

 


 

12.-13. april 2019

Eurytmikursus

med Annemarie Ehrlich

Program er under udarbejdelse

Yderligere oplysninger: Elisabeth Halkier-Nielsen tlf. 3963 2137.

 


 

ØVRIGE KURSER OG TEMADAGE PÅ BØRNEHAVESEMINARIET

- SE UNDER KORTE KURSER

 


 

HER KAN DU LÆSE OM
ARRANGEMENTER, SOM
AFHOLDES PÅ SEMINARIET
OG ARRANGERES AF
SEMINARIET ELLER
VORES MEDARBEJDERE.

 

LÆS OM VORES PÆDAGOGISKE
KURSER OG TEMADAGE UNDER
KORTE KURSER.


Sted:
Johannevej 20
2920 Charlottenlund