MENU

 

Arrangementer på 
Børnehaveseminariet


 

MALEKURSER - SE NEDERST PÅ SIDEN

 


 


INTRO-MØDE

Mandag d. 29. april kl. 19

Alle er velkomne.

Kom og hør om uddannelsen og få svar på dine spørgsmål.

 


 

 
12.-13. april 2019

OVERGANGE I DAGLIGDAGEN

- kan jeg opdage, mærke og gribe dem bevidst

Eurytmikursus

med Annemarie Ehrlich

Kurset foregår på engelsk 

Hverdagen er fuld af overgange; jeg er på arbejde - jeg er hjemme, jeg gør det ene – så noget andet. Hvad sker der i mellem det ene og det andet? Kan jeg blive opmærksom på det imellem? Er der noget heri eller er det et intet? Er der forskel på, om jeg har bevidsthed i overgangen – det imellem eller ej? Kan jeg forme overgangene - mellemrummene bevidst, så de bliver til spillerum?

For eksempel kender alle pædagoger en særlig overgangs-situation: ”garderobesituationen”, når børnene fra at have være ude at lege og skal gennem garderoben med afklædning og toiletbesøg, inden de kan komme ind. En pædagogisk særlig udfordrende situation. Hvad lever heri?

Kan jeg etablere et sådant nærvær i en overgang - et mellemrum – at jeg kan gribe øjeblikket og fylde det med noget væsentligt?

Annemarie Ehrlich (fra Holland) har arbejdet med eurytmi i 70 år. De sidste 30 har hun næsten udelukkende beskæftiget sig med eurytmien som middel til at blive opmærksom på og håndtere sociale processer. Hun har arbejdet i utallige virksomheder både på medarbejder- og ledelsesplan.

Og på trods af sin høje alder rejser hun stadig rundt i verden med forskellige former for kurser. Med livsmotiver som blandt andet ”hvad man ikke kan, kan man øve sig i, til man kan” og ”hvad der møder dig, må du sige ja til” er og har hun været ekstrem aktiv. Hun siger selv ”…Denne intensive aktivitet har jeg kun kunnet fylde ud og realisere på grund af alderens indre ro, og fordi jeg har følt mig ført til en øvende livsførsel ”.

KURSUSPROGRAM

Fredag den 12. april:

Kl. 16.30 – 18.30 Kurset begynder med eurytmi

Kl. 18.30 – 19.30 Fælles måltid

Kl. 19.30 -  20.30 Eurytmi

Lørdag den 13.april:

Kl. 9.00 - 10.30 Eurytmi

Kl. 10.30 – 11.00 Pause ( med forfriskninger)

Kl. 11.00 – 12.30 Eurytmi

Pris: kr. 800/600 pens.stud.arb.løse incl.måltid mm.

Betaling på kontonr.8401 1101742 (eller kontant på kurset).

Kurset foregår på engelsk, der oversættes efter behov

Bindende tilmelding (af hensyn til mad) senest 7.april til:

Elisabeth Halkier-Nielsen 40156940 / 3963 2137 (kl. 8-14 )

steinerseminar@mail.tele.dk eller elihn55@gmail.com

 

_______________________________________________________________________________

 

13. - 15. april 2019

Teori U

inspiration til at undervise voksne i eurytmi 

Eurytmikursus

med Annemarie Ehrlich

for eurytmister og andre med særlig interesse i teori U

Kan Teori U inspirere mig til at blive opmærksom på processer i et undervisningsforløb? Kan jeg få nye ideer til hvordan jeg opbygger en øvelse? Kan jeg blive inspireret af andre?

Hvordan kan jeg forny det gode, jeg allerede har?

Gennem de første fire skridt i udviklingsprocessen fra Teori U vil vi arbejde os fra bevægelse til eurytmi.

Kurset vil bestå af samtale om udvalgte afsnit fra Teori U, øvelsesarbejde, hvor eurytmister kan afprøve metoder i forbindelse hermed og refleksion over øvelserne.

Kurset har først og fremmest til hensigt at give eurytmister mulighed for at afprøve forskellige processer/metoder i ledelse af en øvelse og dermed også i at lede sig selv.

Men det vil også være muligt for ikke-eurytmister at deltage. Andre med interesse i Teori U kan også og hente inspiration fra de sociale processer. Men kun eurytmister kan lede øvelserne. 

For dem der gerne vil forberede sig findes en opsummering af bogen af Otto Scharmer: Theory U: Leading from the Future as it Emerge på engelsk på følgende hjemmeside: www.ottoscharmer.com/publications/executive-summaries

 

KURSUSPROGRAM

Lørdag den 13.april:

Kl. 18.30 – 20 Eurytmi og samtale

Søndag den 14.april:

Kl. 9.30 - 11.00 Eurytmi og samtale

Kl. 11.00 – 11.30 Pause (med kaffe, te)

Kl. 11.30 – 13.00 Eurytmi og samtale

Kl. 13.00- 15.00 Middagspause

Kl. 15.00 – 16.30 Eurytmi og samtale

Kl. 16.30 – 17.00 Pause (med kaffe, te)

Kl. 17.00 – 18.30 Eurytmi og samtale

Mandag den 15.april:

Kl. 9.00 – 10.30 Eurytmi og samtale

Kl. 10.30 – 11.00 Pause (med kaffe, te)

Kl. 11.00 - 12.30 Eurytmi og samtale

 

Pris: 700 kr.

Kr. 1200 for begge kurser

Betaling helst forud på kontonr.8401 1101742 (eller kontant på kurset).

Tilmelding hurtigst muligt (af hensyn til mad) men senest 7.april:

Elisabeth Halkier-Nielsen 40156940 / 3963 2137 ( kl. 8-14 )

steinerseminar@mail.tele.dk el. elihn55@gmail.com

 


 

MARIONETTEATER

3. maj kl. 10, 11 og 12

2. års-studerende viser Bremer Stadsmusikanter af brødrene Grimm.

Vi har selv plantefarvet silken, syet marionetdukker og -dyr, komponeret musik, lavet scenografi og lyssætning - og gennemarbejdet eventyret til børn fra 3 til 7 år.

Billetter koster for børn 20 kr., for voksne 40 kr.

FORUDBESTILLING NØDVENDIG PÅ 3963 2137.

 


 

 

MALEKURSUS

Har du lyst til at male og fordybe dig i Goethes farvelære?

Vi er en lille malergruppe med erfarne og nybegyndere, som prøver at forbinde os med farvernes væsen og arbejder os ind i farvebevægelse, farveklange og komposition.
Vi arbejder med en metode, hvor man gennem farvebevægelse og fordybelse lngsomt finder frem til motiv og maleriet.

Der kræves ingen forudsætninger andet end lysten til at male.

Sammen med Lasse Legind - uddannet på Assenzaskolen i Schweiz - finder vi frem til weekendens opgave.
Om søndagen læser vi et kort afsnit i Rudolf Steiners bog Frihedens Filosofi og prøver gennem samtale en times tid at finde vej sammen i de store spørgsmål om menneskets frie vilje og relaterer det til maleprocessen.

Man medbringer selv papir, pensel og akvarelmaling - samt madpakke.

Har man ikke materialer, kan vi aftale nærmere.

Vi mødes en weekend om måneden, lørdage kl. 9 - 16.30 og søndage kl. 9 - 16.

2019:
Marts:    d. 2. og 3.
April:     d. 6. og 7.
Maj:       d. 4. og 5.
Desuden Kristi Himmelfartsferien d. 30. og 31. maj + d. 1. og 2. juni.

Hver weekend koster 400 kr., som betales kontant.

Der afholdes sommerkursus d. 3. - 9. august.

Pris ca. 1600 kr.

Henvendelse til Charlotte Helles: charl.helles@gmail.com

 


 

ØVRIGE KURSER OG TEMADAGE PÅ BØRNEHAVESEMINARIET

- SE UNDER KORTE KURSER

 


 

HER KAN DU LÆSE OM
ARRANGEMENTER, SOM
AFHOLDES PÅ SEMINARIET
OG ARRANGERES AF
SEMINARIET ELLER
VORES MEDARBEJDERE.

 

LÆS OM VORES PÆDAGOGISKE
KURSER OG TEMADAGE UNDER
KORTE KURSER.


Sted:
Johannevej 20
2920 Charlottenlund